Edukacija (festivali, tečajevi itd.)

Festivali / tečajevi / ljetne škole / seminari u kojima je uglavnom zastupljena i lutnja u Europi